ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Badmintonafdelingen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Egelund

torsdag den 18. maj 2017 kl. 19.30

DAGSORDEN: Iflg. lovene.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen

i hænde senest d. 12. maj 2017 på lobo@tdc.dk.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

 

Næste ungdomsstævne i BMI Badminton er den 11. november 2017.

Der spilles i kategorierne: U13, A, B,C,D og U15 B,C,D.