Velkommen til BMI Bloodhounds

27-02-2019: Indkaldelse til generalforsamling. Der indkaldes hermed til generalforsamling i BMI basketball, torsdag den 21/3 klokken 19 i Egelund. Alle spillere og forældre er meget velkomne, og der er altid plads til flere som vil hjælpe med at få klubben til at fungere – i det daglige eller i bestyrelsen. Dagsorden er:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning (ved formanden)
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab (ved kassereren)
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
  1. Formand (formandsposten er pt. delt mellem Anders Dige og Peter Mulvad, som begge genopstiller)
  2. Bestyrelsesmedlem Thomas Bendsen fortsætter (og stiller sig gerne til rådighed som kasserer)
  3. Bestyrelsesmedlem Mads Klausen er ikke på valg
  4. Bestyrelsesmedlem Anders Sandemann er ikke på valg
  5. Bestyrelsesmedlem Johnny Berg er ikke på valg
 6. Valg af revisor (Svend Juul genopstiller)

Forslag til punkt 4 sendes til formand@bmibloodhounds.dk

04-12-2018: Grundet for lavt deltagerantal er U7-træningen på Beder skole aflyst for resten af sæsonen. Børn i alderen 5-6 år er meget velkomne til træningen på Malling skole, torsdag klokken 16.30 – 17.30.

Kontakt os

 

BMI Basketball
cvr: 32220126

 

Bankkonto (Nordea)
Reg. 1917
Konto 6448436819
(Bemærk: Kontingent skal betales via halbooking – se siden om holdtilmelding)

 

MobilePay: 58330
(Bemærk at MobilePay IKKE må bruges til betaling af kontingent)

 

Formand:
Peter Mulvad / Anders Dige
Tlf.: 40 38 32 94
Mail: formand@bmibloodhounds.dk

 

Kasserer:
Thomas Bendsen
Byagervej 233
8330 Beder
Tlf: 87 55 25 31
Mail: kasserer@bmibloodhounds.dk