Ordinær generalforsamling  

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMI-fitness mandag den 26. marts 2018 kl. 19.00 i Egelund. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Valg af formand
5. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til formanden Marc Lysdahl på marc.lysdahl@gmail.com senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Ad. 4: formanden Marc Lysdahl er villig til genvalg
Ad. 5: Eventuelle kandidater til en bestyrelsespost er meget velkomne.

Mvh
Bestyrelsen