Ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMI-fitness onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00 i Egelund.  

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Valg af formand
  5. Valg af medlem til bestyrelsen
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til formanden Marc Lysdahl på marc.lysdahl@gmail.com senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Ad. 4: formanden Marc Lysdahl er villig til genvalg
Ad. 5: kasserer Søren Kørner er på valg. Han er villig til genvalg

Mvh
Bestyrelsen