Mødeindkaldelser

Ordinær generalforsamling  

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMI-fitness mandag 18. marts 2019 kl. 19.00 i Egelund

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Valg af formand
 5. Valg af medlem til bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til formanden Marc Lysdahl på marc.lysdahl@gmail.com senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Ad. 4: formanden Marc Lysdahl er villig til genvalg
Ad. 5: Jørgen Pedersen er på valg. Han er villig til genvalg

Mvh
Bestyrelsen

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMI-fitness mandag den 26. marts 2018 kl. 19.00 i Egelund.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Valg af formand
 5. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til formanden Marc Lysdahl på marc.lysdahl@gmail.com senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Ad. 4: formanden Marc Lysdahl er villig til genvalg
Ad. 5: Eventuelle kandidater til en bestyrelsespost er meget velkomne.

Mvh
Bestyrelsen

 

Ordinær generalforsamling

 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMI-fitness torsdag den 23. feb. 2017 kl. 19.00 i Egelund.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Valg af formand
 5. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til formanden Marc Lysdahl på marc.lysdahl@gmail.com senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Ad. 4: formanden Marc Lysdahl er villig til genvalg
Ad. 5: Eventuelle kandidater til en bestyrelsespost er meget velkomne.

Som noget nyt vil bestyrelsen gerne invitere alle medlemmer til spisning i cafeen kl. 17.30 før generalforsamlingen afholdes. Vi håber, at rigtig mange vil møde op. Tilmelding skal ske til formanden på ovennævnte mailadresse senest mandag 13. feb.

Mvh
Bestyrelsen