Mødeindkaldelser

Ordinær generalforsamling

 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMI-fitness torsdag den 23. feb. 2017 kl. 19.00 i Egelund.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Valg af formand
  5. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til formanden Marc Lysdahl på marc.lysdahl@gmail.com senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Ad. 4: formanden Marc Lysdahl er villig til genvalg
Ad. 5: Eventuelle kandidater til en bestyrelsespost er meget velkomne.

Som noget nyt vil bestyrelsen gerne invitere alle medlemmer til spisning i cafeen kl. 17.30 før generalforsamlingen afholdes. Vi håber, at rigtig mange vil møde op. Tilmelding skal ske til formanden på ovennævnte mailadresse senest mandag 13. feb.

Mvh
Bestyrelsen