GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST

I lyset af udviklingen i disse dage, er BMI Fodbolds generalforsamling den 26. marts aflyst. Vi følger myndighedernes anbefalinger, og derfor kan vi ikke melde en ny dato ud nu. Generalforsamlingen vil derfor ikke kunne nå at blive afholdt inden den 1. april, som vedtægterne foreskriver. Vi melder nyt ud, når omstændighederne muliggør det. Hilsen BMI Fodbolds bestyrelse

Ordinær generalforsamling afholdes i Cafe Klubånd, Egelund, Bredgade 5, 8340 Malling

Torsdag den 26/3-2020 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Afdelingernes regnskab og budget
 4. Indkomne forslag:
  4.a Bestyrelsen foreslår, at al træning for U6-U10 kommer til at foregå ved Malling skole fra sommeren 2021
 5. Valg af formand
 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisorer
 9. Valg af revisorsuppleanter
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen (Hans Flytkjær, havre19@pc.dk) i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag lægges på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen. 

Til deltagerne i Generalforsamlingen serveres der BMI-burgere kl.18.00. Tilmelding til spisning til Hans Flytkjær, havre19@pc.dk eller sms 6168 9313 senest den 19/3.

 Mvh 

Bestyrelsen BMI Fodbold