Bestyrelsen

 
 

Lise Dunn Grann

Formand

dunn.grann@gmail.com

Tel. 5152 6598

Dorthe Hansen

Økonomiansvarlig

dorthe.hansen@webspeed.dk

Tel. 2848 8222

Rie Jendresen

Aktivitetsformand

rie@jendresen.dk

Tel. 2120 7011

Paula Peare

Bestyrelsesmedlem

aapp@aarhus-akademi.dk

Tel. 2792 5111

Lise Bruus

Suppleant

lisebruus@gmail.com

Tel. 6110 1093

Trine Østergaard Schrøeder

Udvalgsmedlem

skrivtiltrine@live.dk

Tel. 2373 9499

Anette Bloch Sandgaard

Udvalgsmedlem

anettebloch@live.dk

Tel. 6130 4567

Anne Marie Vestergaard

Udvalgsmedlem

amv@holst-law.com

Tel. 3010 2202