SÆSONEN 2020-2021

Beder Skole – lille sal 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Kl. 17.00-17.55
Leg og gymnastik 0.-1. kl.
Instruktører:
Lise Dunn Grann
Clara Olivia Zeuten
Hold: 2002
Pris kr. 525,-

 kl. 17.30 – 18.40
Luftens helte, mix spring/rytme
3.-4. kl.
Instruktører:
Klaus Knudsen
Christian Johansen m.fl.
Hold: 2006
Pris kr. 625,-

kl. 17.20 – 18.30
Saltopiloterne, mix spring
4.-8. kl.
Instruktører:
Ulrikke Riis
Lucas Rasmussen
Jørn Riis
Hold: 2008
Pris kr. 625,-

kl. 17.30 – 18.40
Jumping girls 1.-3 kl.
Instruktør:
Asta Kamp Hermansen
Kaja Kamp Hermansen
Laura Poulsen
Hold: 2012
Pris kr. 625,-

Beder skole, store sal

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

kl. 16.45 – 17.45
Showdans 4.-6. kl.
Instruktører:
Kaja Kamp Hermansen
Laura Poulsen
Hold: 2015
Pris kr. 525,-

Malling skole, lille sal

Mandag

kl. 17.05 – 17.50

Lopperne
3-4 år
Instruktør:
Anette Bloch Sandgaard
Helle Wagner
Hold: 2028
Pris kr. 525,-

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

kl. 17.00 – 17.55

Dans 3.-5. kl.
Instruktør:
Triona Bartholdy
Hold: 2034
Pris kr. 525,-

Malling skole, store sal

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

kl. 17.00 – 18.00
Tigerspringerne
Instruktører:
Pernille Holmboe
Klaus B. Fiedler
Anja Jakobsen
Hold: 2036
Pris kr. 525,-

Noget

Noget

kl. 16.30 – 17.40
Jumping kids
Instruktører:
Jette Vestberg Hansen
Mette Ingerslev Gertsen
Melissa F. Sevelsted
Hold: 2037
Pris kr. 625,-

 

BMI Hallen

Søndag

kl. 9.00-9.45
Minitons
Forældre/barn 2-3 år
Instruktører:
Louise Schøler Andersen
Renãte Møller
Carina Trier Månsson

 

kl. 10.00-10.50
Søndagstons 3-5 år
Instruktører:
Forældreteam