Gymnastikafdelingen inviterer til ordinær generalforsamling i Egelund
Onsdag d. 7. februar 2018 kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i Egelund – i kælderen.
Forslag som ønskes behandlet på mødet sendes til formanden senest to uger inden.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle er velkomne, og vi glæder os til at se jer.