Generalforsamling 2021

BMI Håndbold indkalder til generalforsamling. Alle i og omkring håndboldafdelingen er velkomne, og vi håber på at se så mange som muligt. Dette gælder spillere, trænere, forældre eller andre der kunne have interesse i hvad der rører sig i håndboldafdelingen.

Vi er i BMI håndbold glade for de mange frivillige der gør et kæmpe stykke arbejde. Frivillige er drivkraften bag vores håndboldklub, og uden dem, ville der ikke være noget der hed BMI håndbold. De mange frivillige i klubben er dem der uge efter uge, gør det muligt for os, at kunne tilbyde gode og faste rammer i en sund afdeling, hvor børn og unge i alle aldre, kan have det sjovt, og samtidig indgå i en stærk fællesskab.

Dato: Tirsdag  d. 22.06.2021
Hvor: Egelund i cafeen
Tid: 20:00

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af ledelsens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Behandling af forslag  ( Skal være bestyrelsen i henne senest 1 uge før mødet)

5. Personvalg – model 1 eller model 2 vælges på mødet.

Alle vælges for 1 år ad gangen, men det tilstræbes, at mindst 2 personer genvælges fra året før. 

6. Valg af revisor for to år 

7. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften.

Mvh bestyrelsen
BMI Håndbold