BMI Håndbold indkalder til generalforsamling. Alle i og omkring håndboldafdelingen er velkomne, og vi håber på at se så mange som muligt. Dette gælder spillere, trænere, forældre eller andre der kunne have interesse i hvad der rører sig håndboldafdelingen.

Generalforsamlingen afholde tirsdag d. 18 april. kl. 19.00

Vi er i BMI Håndbold glade for de mange frivillige der gør et kæmpe stykke arbejde. Frivillige er drivkraften bag vores håndboldklub, og uden dem, ville der ikke være noget der hed BMI Håndbold. De mange frivillige i klubben er dem der uge efter uge, gør det muligt for os, at kunne tilbyde gode og faste rammer i en sund afdeling, hvor børn og unge i alle aldre, kan have det sjovt, og samtidig indgå i en stærk fællesskab.

Der vil være let forplejning på mødet. Vi regner med jeres opbakning til mødet, så vi sammen kan skabe de bedste forudsætninger for BMI Håndbold i fremtiden.

Dagsordenen er sat i henhold til gældende vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af ledelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af forslag
  5. Personvalg
  6. Valg af revisor for to år
  7. Eventuelt

Mvh.

Bestyrelsen, BMI Håndbold