Kære BMI’ere
I forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen d. 5. marts vil vi gerne indbyde alle som gerne vil være en aktiv del af BMI til spisning og en kort inspirationsworkshop, der har fokus på udvikling og flere gode oplevelser som leder og aktiv i din afdeling.
Vi håber I vil tage godt i mod dette tilbud om inspiration til jeres afdeling. Send linket til alle relevante personer og tilmeld jer – samlet eller enkeltvis – på dette link eller besked til jornriis@gmail.com
Det hele er selvfølgelig gratis, men vi skal have tilmelding til spisning senest d. 23. februar – og deltagelse i den efterfølgende generalforsamling er ingen betingelse 😉
Kære BMI-medlem, du indbydes til årsmøde 2018 i BMI mandag. d. 5. marts kl. 18.00 – 21.30 (ca.)
BMI, Årsmøde 2018 5. marts i Egelund
 
Program
18-18.45: Spisning i Café Klubånd (gratis for alle mødedeltagere, men tilmelding senest 23.februar)
18.45-20: Hvad skal der ske i din afdeling i 2018?
Kort oplæg om foreningsudvikling af DGI-konsulent Flemming Mølgård og efterfølgende afdelingssnak (i afdeling eller på tværs) og mulighed for sparing med Flemming eller hovedafdelingens bestyrelse.
20.00: Generalforsamling I BMI ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning (Kort mundtlig beretning – skriftlig beretning tilgængelig på hovedafdelingens hjemmeside senest en uge før generalforsamling)
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (Regnskab tilgængelig på hovedafdelingens hjemmeside senest en uge før generalforsamling)
4. Behandling af forslag (Forslag fremsendes til sekretariat@bmi-egelund.dk senest d. 26/2 – 2018)
5. Valg til bestyrelse. Bestyrelsen foreslår, at der vælges til konstituering efterfølgende. Kaspar Ginnerup, Mogens Skjødeberg, Per Bach, Marianne og Jørn Riis modtager genvalg. Torben Kejser opstiller som økonomiansvarlig. Bestyrelsen ser gerne, at den kommende bestyrelse er på 6-8 medlemmer.
6. Valg af revisor for to år
7. Input til den kommende bestyrelse med fremtidige indsatsområder
8. Eventuelt
Under generalforsamlingen serverer Café Klubånd kaffe og kage
Mvh.
Hovedafdelingens bestyrelse