Kære repræsentantskab og BMI’ere

Vi vil igen i år kombinere generalforsamlingen med spisning og workshop og vi vil derfor bede jer videresende denne invitation til resten af jeres bestyrelse og alle andre i jeres afdeling, som I tror gerne vil blande sig lidt i udviklingen af BMI de kommende år.

Alle er velkomne til spisning kl. 18.00 og efterfølgende snak, inspirationsudveksling og idéudvikling med hinanden og ikke mindst med Christine, vores nyansatte foreningsudvikler. Det er gratis, men I skal lige melde jer til på dette link, så Christine og kokken ved hvor mange, der kommer:

https://docs.google.com/document/d/1q0lC2rtIJEN5Nxw8wTJNq11h_H8xyHs88HPq7N56knQ/edit?usp=sharing

– og deltagelse i den efterfølgende generalforsamling er ingen betingelse 😉

BMI, Årsmøde 2019 5. marts i Egelund

Program 

18-18.30: Spisning i Café Klubånd (gratis for alle mødedeltagere, men tilmelding senest 25. februar)

18.30-20: BMI 2019 – 2020

– Nye aktive, nye frivillige, mere aktivitet, mere udfordring? Hvordan skal din afdeling og BMI udvikle sig de kommende år?
– Inspirationsoplæg om nye typer medlemskaber og motivation til unge instruktører og efterfølgende diskussion og sparring med Christine og de andre afdelinger

20.00: Generalforsamling I BMI ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning (Kort mundtlig beretning – skriftlig beretning bliver tilgængelig på hovedafdelingens hjemmeside)
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (Regnskab tilgængelig på hovedafdelingens hjemmeside en uge før generalforsamling)
4. Behandling af forslag (Forslag fremsendes til sekretariat@bmi-egelund.dk senest d. 24/2 – 2019)
5. Valg til bestyrelse. Bestyrelsen foreslår, at der vælges til konstituering efterfølgende. Kaspar Ginnerup Knudsen, Mogens Skjødeberg, Per Bach og Jørn Riis modtager genvalg. Torben Kejser genopstiller som økonomiansvarlig. Bestyrelsen ser gerne, at den kommende bestyrelse er på 6-8 medlemmer, så byd ind med kandidater
6. Valg af revisor for to år

7. Input til den kommende bestyrelse med fremtidige indsatsområder

8. Principper for optælling af medlemmer til kontingentindbetaling
9. Eventuelt

Under generalforsamlingen serverer Café Klubånd kaffe og kage

Mvh.

Hovedafdelingens bestyrelse