Partnerskabsaftaler

I erkendelse af at en moderne idrætsforening i den størrelsesorden, som BMI er, kræver en del bagvedliggende professionel drift, er det Hovedafdelingens drøm at generere en økonomi, der gør, at foreningens sekretariat kan være en meningsfuld arbejdsplads for 2-3 personer. Dette er en forudsætning for, at BMI kan varetage sin samfundsmæssige forpligtelse med hensyn til at være et socialt økonomisk fyrtårn i lokalområdet.

Med det udgangspunkt har BMI’s hovedafdeling udviklet et partnerskabskoncept, der giver virksomheder og organisationer mulighed for at støtte os i vores kerneformål og samtidig selv opnå et eget emotionelt eller kommercielt mål.

Filosofien bag udviklingen af partnerskabsmodellerne tager afsæt i, at ikke to virksomheder og organisationer er ens, og standardløsninger derfor er aldeles uinteressante. Det betyder, at vi udvikler unikke partnerskabsløsninger til et hvert partnerskab. I øjeblikket arbejdes der målrettet på at etablere det første partnerskab med opstart i januar 2017.

Henvendelse vedrørende partnerskaber sker til sekretariat@bmi-egelund.dk