Invitation til borgermøde om ByudviklingOnsdag d 12 Oktober kl 18.30-21.30 i Egelund idrætscenter, hal 1

Hvordan skal Beder, Malling og Ajstrup området se ud om 10 år ?

Kom og vær med til at give dit bud på et spændende og attraktiv lokalområde

En stor del af den kommunale valgkampen handlede om byudvikling og tidlig borgerinddragelse. Men meget af debatten centrerede sig om de centrale dele af Aarhus.

Vi vil gerne sætte gang i en lokal debat om vores område her i Beder, Malling og Ajstrup og derfor har vi nedsat et byudviklings udvalg under forretningsudvalget. Ideen bag udvalget er, at gå tidligt og langsigtet ind i debatten om byudvikling i lokalområdet, så Aarhus Bbyråd og investorer er klar over, hvilke ønsker vi herude har til vores områdes udvikling.

Det handler om alt fra udvikling af byområderne og det åbne land. Om Det Ny Egelund, foreningsliv og forretningsliv. Og om trafik samt institutioner og drikkevandsbeskyttelse. SÅ vi favner bredt med dette møde.Konceptet for møde er – mest mulig taletid til den enkelte og ideudvikling i fællesskab.

For at diskussionen ikke bølger i øst og i vest, bliver diskussionen delt op i emneområder og så bliver man fordelt i 8-10 mands grupper.

Der vil være en ordstyrer fra fællesrådet i hver gruppe og for hvert emne eller tema. Man kommer til at rotere fra emne til emne og på den måde kommer man til at give sit besyv med indenfor 3-4 emner områder efter eget valg.

Til stede vil også være vores stadsarkitekt for Aarhus Anne Mette Boye, som er meget interesseret i at få synspunkter på og udviklingstendenser for vores oplandsbyer. Så her er mulighed for at påvirke vores øverste kommune planlægger.

Og desuden har vi allieret os med nogle facilitatorer fra borgmesterens afdeling, som kalder sig selv “Play maker”Fra fællesrådets side vil vi samle op på alle inputtene og vil lade dem indgå i en videre proces, hvor der vil komme en yderligere lokal borgerinddragelse, som tilslut vil udmunde i anbefalinger til kommune og investorer.

Men her og nu skal vi igang med idéfase og ideudvikling – så vi håber meget DU vil møde op med åbent sind, fuld af konstruktive ideer og have fokus på det lange sigt og helheden.Da vi forventer mange deltager skal man tilmelde sig arrangementet.

Og her er princippet først til mølle. Så det er bare med at komme til tasterne og skrive til socbander@gmail.com og hold øje med fællesrådets Facebook side. Hvor vi opretter det som en begivenhed. Og hvor man også kan tilmelde sig.Pva fællesrådet Beder, Malling og Ajstrup
Steen Bording Andersen Se mindre