Møder i Hovedbestyrelse, Repræsentantskab, Hovedfond, Halfond

2017
18. april                    Generalforsamling                 Referat               Beretning
3. maj                       Bestyrelsesmøde                     Dagsorden           Referat
22. maj  kl. 19.30     Halfordelingsmøde                Referat
29. maj, kl. 19.00     Bestyrelsesmøde                    Dagsorden            Referat
12. juni, kl. 19.30     Repræsentantskabsmøde    Dagsorden           Referat
26. juni, kl. 19.00     Bestyrelsesmøde                    Referat
21. aug, kl. 19.00     Bestyrelsesmøde
11. sept kl. 19.30     Repræsentantskabsmøde
18. sept kl. 19.00     Bestyrelsesmøde

Hvis ikke andet nævnt afholdes mødet i Egelund