Hovedafdelingens bestyrelse

Kaspar Ginnerup Knudsen

Kaspar Ginnerup Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Aktivitetsudvikling
Jubilæumsarrangement
Kontakt til DGI og Idrætssamvirke
Skolesamarbejde

 

 

Per Bach

Per Bach

Bestyrelsesmedlem

Kontakt til EBC
Tovholder på fyrværkerisalg 2017
Mogens Skjødeberg

Mogens Skjødeberg

Næstformand

Service og facilitet
Team Klubånd – udviklingen af opgavebørsen
Udvikling af nye medlemsskabsformater
Halfonden og Hovedfonden

Christine Winding-Lauritzen

Projektleder BMI

Et projekt attraktivt Idræstcenter

mail: cwl@bmiegelund.dk

Tlf 23 62 05 65

Jørn Riis

Jørn Riis

Næstformand

Kontakt til skole- og uddannelsesinstitutioner
Samarbejdet på tværs af afdelingerne
Udvikling og afprøvning af nye formater for idrætsfællesskaber
Hjemmeside, Fællesbladet og Facebook
Bestyrelsens funktion er at varetage de interesser, der går på tværs af flere eller alle afdelinger, hvilket f.eks. kan være fordeling af de tilgængelige timer i Egelunds faciliteter. Derudover kan bestyrelsens opgaver populært sagt opdeles i to hovedkategorier.
Driftsrelaterede opgaver
De driftsspecifikke opgaver, som er relateret til BMI’s hovedafdeling, udføres af hovedafdelingens sekretariat og support. Opgaverne er: 

 • Overordnet kontakt til Århus kommune vedrørende Egelund
 • Økonomistyring i Café Klubånd og af BMI Indoor Cycling
 • Håndtering af områdets låsesystemer
 • Økonomisk rapportering og budgetlægning for hovedafdelingen
 • Drift af sponsorater og partnerskabsaftaler
 • Udlejning af hal til specielle arrangementer
 • Tage referat til bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder
Udviklingsrelaterede opgaver
Disse arbejdsopgaver udføres af bestyrelsesmedlemmerne i hovedafdelingen samt BMI kommunikation. Opgaverne er: 

 • Kontinuerlig tilpasning af BMI’s vision og afledte konkrete handlingsmål
 • Optimere samarbejdet på tværs af foreningens 16 afdelinger gennem afholdelse af arrangementer, der fremmer en bevidst fællesskabskultur
 • Udvikling af strategisk samarbejde med lokalområdets skole og uddannelsesinstitutioner
 • Strukturering og optimering af legatsøgningsproces
 • Etablering af sponsorater og partnerskabsaftaler
 • Afholdelse af repræsentantskabsmøder
 • Iscenesættelse eller på moderne dansk ’branding’ af BMI som lokalområdets idrætskultur og aktivitetsforening