Udsnit af årets crossmestre 2018

Diplomer overrakt ved vor generalforsamling 20/2.

Følg os på Facebook og læs mere om de mange løb og andre begivenheder vi deltager i:   FaceBook

Opdateringer:

20/03: Mail-arkiv
20/03: Kalender
07/03Regnskab/Årsrapport
——————————————

12/02: Dagsorden med bilag til generalforsamling

1/7: Oprettelse af side vedr. Privatlivspolitik

21/6 Referat fra generalforsamlingen 2018 er tilføjet

20/6: Ajourføring af bestyrelsens side

8/3-2018: Det på generalforsamlingen godkendte regnskab for 2017 og de reviderede vedtægter er publiceret.

13/2-2018: Dagsorden til generalforsamlingen og ændringsforslag til behandling er tilføjet – se her.

7/1-2018: Forsideannoncering af Generalforsamling,

3/1-2018: Velkomstfolder 2018 er sat ind.

9/10-2017: Siden “Salg af løbetøj” er opdateret.

9/9:-2017: I denne tekstblok vil du fremover blive orienteret om alle ændringer og tilføjelser der er foretaget her på BMI Motions  hjemmeside. Du vil således her let kunne blive informeret om hvornår der sidst er sket ændringer i hjemmesidens indhold og under hvilke menupunkter du finder dem.

1/4-2017: Ja, så er vi – efter lidt opstartsproblemer – i gang med BMI’s nye hjemmeside. Ikke alt fra den gamle hjemmeside er endnu nået at blive overflyttet til den nye; men det kommer nok hen ad vejen.
Som med alt andet nyt dukker der både muligheder og begrænsninger op – såvel tilsigtede som utilsigtede. Så I må nok her den første tid bære over med, at der vil kunne ske ændringer og tilretninger i hjemmesidens design.