Generalforsamling i BMI Løb & Motion

Generalforsamling i BMI Løb & Motion

Onsdag den 19. februar kl. 19.30 i Café Klubånd, Egelund. Dagsorden ifølge vedtægterne, som findes her på hjemmesiden.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for...