GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

Onsdag den 21. februar kl. 19.30 i Café Klubånd, Egelund. Dagsorden ifølge vedtægterne, som findes på hjemmesiden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for...