Onsdag den 21. februar kl. 19.30 i Café Klubånd, Egelund.

Dagsorden ifølge vedtægterne, som findes på hjemmesiden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Indkomme forslag lægges på hjemmesiden sammen med dagsorden, senest en uge før generalforsamlingen og kan ses her.
Forslag sendes til formanden på: lwi@winthercommunication.dk
Klubben byder på kaffe/te og en franskbrødsmad. Af hensyn til serveringen, vil vi gerne have en tilmelding, som
sendes til Kirsten Stadel Petersen senest d. 19. februar på: kirstenstadel@gmail.com