Deltagelse i løb.

Du kan se alle de motionsløb, hvori klubben deltager i vores kalender.

Klubben betaler hel eller delvis deltagelse for de fleste af de løb som vi afholder fælles tilmelding til.
I kalenderen fremgår hvem der er klubbens tovholder på arrangementet. Der tilmeldes til tovholderen.

Reduktionen i tilmeldingsgebyret opnår dog kun såfremt  du:
– I løbet yderst bærer BMI Motions løbetøj (singlet, t-shirt eller jakke).
– Er tilmeldt klubbens officialordning.

Officialsordningen indebærer at du mindst 1 dag i løbet af året afsætter nogle timer til at udfylde en officialtjans i forbindelse med et løbearrangement  her i Aarhus-området. Enkelte cykel- og kultur-arrangementer har vi også dækket.
Motionsudvalget efterlyser løbende officials enten via mail eller via facebook. Kontakt Thomas Rambusch (tsr@textminded.dk) hvis du ikke har fået officialtjans – og ønsker at deltage i de klubbetalte løb til reduceret pris.

Hvis der imod forventning ikke er angivet en tovholder til et givet løbsarrangement, så tilmeldes der til Carsten Kjærgaard fra Motionsudvalget på nymarksalle122@gmail.com.
Hvis du tænker, at den ledige tjans som tovholder kunne du da sagtens udfylde, så kontakt ligeledes Carsten Kjærgaard.

Kalenderen opdateres løbende. Arrangementer modtages på: nymarksalle122@gmail.com