Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag d. 20. marts kl. 19.00 i vores klublokale i Egelund.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen