Ordinær generalforsamling afholdes onsdag d. 23. marts kl. 19.00 i vores klublokale i Egelund.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af økonomi ansvarlig
  7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne.
  8. Eventuelt

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen