Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag d. 24. marts kl. 19.00 i vores klublokale i Egelund.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af økonomi ansvarlig
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsesmedlem Geert Ovedahl Andersen er på valg
  Bestyrelsesmedlem Carsten Hauge er på valg
  Bestyrelsessuppleant Keld Lykke Rasmussen er på valg
 8. Valg af 2 revisor
  Ingen på valg
 9. Valg af 1 revisor suppleanter
  Revisor suppleant Helle Rasmussen er på valg
 10. Eventuelt

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen