Alt fra regnskabet til årsberetningen bliver gennemgået, når vi onsdag den 28. februar afholder dette års generalforsamling i TV-stuen v/Café Klubånd i Egelund. 

Vi håber at se en masse medlemmer, men måske også kommende medlemmer, når vi traditionen tro afholder Generalforsamling onsdag den 28. februar kl. 19.30. Der vil være kaffe, the, vand og lidt sødt til ganen. Vigtigst er dog at du kan blive klogere på hvordan det går BMI Svømning, ligesom du kan stille spørgsmål til bestyrelsen og komme med forslag.

Dette års dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af ledelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Behandling af forslag
  5. Personvalg
  6. Valg af revisor
  7. Evt.

Forslag skal sendes til formanden på e-mail: formand.svo@bmi-egelund.dk senest d. 10. februar 2018.

Vi glæder os til at se mange medlemmer og/eller deres forældre denne aften