Vi har for nyligt afholdt dette års generalforsamling. Læs referatet nedenfor

Generalforsamling i BMI Svømning mandag den 20. februar 2017 kl. 19.00
Fremmødt: 11 personer
Referent: Anne Harrits

 1. Valg af dirigent
  Jørgen er valgt.
  Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt.
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning
  Marts: Landsmesterskaber: 10-12 afsted i 2016 i Ikast. God oplevelse.
  April: Klubmesterskab blev afholdt med succes trods lille deltagerantal
  Maj: SleepOver med deltagerrekord
  Juni: Grøn koncert – BMI ansatte var frivillige
  August: Ny svømmesæson opstartet
  September: Medarbejderrystesammetur + Den store svømmedag med 63,7 km
  Oktober: Svøm og Løb (SOL) opstart – et samarbejde med BMI Motion + Halloween med 100 deltagere – stor succes med samarbejde med caféen, der serverede halloweenmenu
  November: Julestævne i samarbejde med DGI Svømning, DGI vil gerne gentage.
  Januar: Landsdelsmesterskaber
  Februar: Begynderstævne (7-12 årige)
  Marts: LandsmesterskaberEr antallet af aktiviteter på et passende niveau? Vi har ikke så meget ledig halkapacitet til at afprøve nye koncepter, og vi har heller ikke nødvendigvis medarbejderkapacitet til at øge omfanget.
  Er der mulighed for større forældreinddragelse i afholdelse af aktiviteter?
  Beretningen er godkendt.
 1. Fremlæggelse af regnskab
  BMI Svømning har haft overskud i 2015 og 2016.
  Regnskabet blev gennemgået, og der har ikke været de store udsving i forhold til tidligere år.
  Resultatet for 2018 forventes ifølge budgettet at gå i 0.
  Budget og regnskab godkendes uden yderligere bemærkninger.
 2. Behandling af forslag
  Medlemsforslag: Bestyrelsen bør henstille til børnesvømmeres forældre, at børnene vasker sig grundigt inden svømning.
  Bestyrelsen laver en venlig generel skrivelse til alle svømmere om, hvordan man skal vaske sig inden svømning.
  Bestyrelsen retter henvendelse til Aarhus Kommune og beder dem indskærpe over for de 3 skoler, der benytter BMI Svømning, at de sørger for, at eleverne vasker sig efter de foreskrevne regler.
 3. Personvalg
  Genvalg af hele bestyrelsen, herudover nyvalg af Robert som nyt medlem, og bestyrelsen udvides i antal.
  De siddende suppleanter genvælges.
 4. Valg af revisor
  Genvalg af revisor.
 5. Evt.
  Sjov og Spas hold: Der har været nogle udfordringer, som der nu er taget hånd om.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og generalforsamlingen afsluttedes herefter.