Kære medlemmer i BMI Svømning

På mandag går endnu en svømmesæson i gang. Grundet corona-situationen har vores sommerpause været historisk lang, så vi er glade for endelig at kunne få lov at svømme i bassinet igen.

Vigtige forholdsregler når sæsonen begynder

For at mindske eventuel smittespredning og generelt gøre det trygt at komme i Egelund Svømmehal, har vi været nødsaget til at foretage nogle ændringer i den måde, vi færdes og omgås hinanden i og omkring svømmehallen.

4 omklædningsrum til svømmehallen

Fordi de nuværende afstandsregler begrænser antallet af personer i vores omklædningsrum, har vi taget yderligere 2 omklædningsrum i brug. Se dem i tegningen ovenfor. Det er de omklædningsrum der normalt bruges til Egelund Hallen.

Vi har lavet en plan over, hvilke svømmehold, der skal klæde om i hvilke omklædningsrum. Se nedenfor.

Der må maks. være 8 personer i omklædningsområdet ad gangen og maks. 3 personer i badeområdet i hvert af de 4 omklædningsrum. Det vil sige, at der i hvert omklædningsrum må være 11 personer i alt, fordelt som ovenstående beskrevet. Det vil altså sige, at hvis der er 3 under bruserne, så venter man i omklædningsrummet, til en af de 3 brusere bliver ledig.

Plan for brug af omklædningsrum

Vi går efter at mindske trængslen i alle omklædningsrum, og vi sørger samtidig for at holde de forskellige svømmehold adskilt i videst muligt omfang. Derfor har vi udarbejdet en plan for hvilke svømmehold, der klæder om i hvilke omklædningsrum.

Det er meget vigtigt, at denne plan overholdes, og der må ikke afviges fra den.

Således sikrer vi tryghed for alle svømmere og mindsker eventuel smittespredning, samt letter opsporing af eventuelle smittekæder.

Alle børnehold forkortes med 5 minutter

Da vi gerne have mindst mulig trængsel i og omkring omklædningsrummene, vil alle børnehold slutte 5 minutter tidligere. Det giver mulighed for at skabe en mere gnidningsfri overgang mellem holdene.

Saunaen er lukket

Kombinationen af de høje temperaturer og den sparsomme plads gør, at vi er nødsaget til at lukke saunaen for benyttelse.

Brug af vinger og bælter i svømmehallen

Vi har naturligvis bælter og vinger til rådighed, som I kender det. Dog vil de være placeret ved hver side af bassinet, så de kan afhentes på vej ned til det pågældende svømmehold.

Når svømmetiden er slut, er det vigtigt, at vinger og bælter afleveres ved de blå fliser for enden af svømmehallen. Herefter vil de nemlig blive rengjort og dermed være klar til brug for det næste svømmeholds svømmere.

Mindsk antallet af forældre/ledsagere/tilskuere i svømmehallen

Vi har ikke meget plads at gøre godt med på fliserne i svømmehallen. Derfor er vi nødsaget til at opfordre alle – forældre, ledsagere, tilskuere og bedsteforældre – til at sige farvel uden for omklædningsrummet og tage imod børnene igen, når de kommer ud fra omklædningsrummet. Vi håber, solen skinner, eller at Café Klubånd har tændt kaffemaskinen.

For nogle vil det virke forholdsvist restriktivt, men det er desværre en nødvendighed, hvis vi skal leve op til de retningslinjer, der er i forhold til blandt andet afstandskrav i svømmehallen.

Hvis jeres børn skal svømme for første gang og derfor måske kan have brug for at have 1 voksen med sig de første par gange, så finder vi selvfølgelig ud af det. Tag fat i en instruktør, når I kommer til svømmehallen.

Begrænset brug af legesager og redskaber på børne- og ungdomshold

Da alle legesager og redskaber skal rengøres efter brug, vil de som udgangspunkt ikke være tilgængelige. De enkelte svømmeinstruktører kan dog vælge at gøre brug af udvalgte redskaber, og instruktører og medhjælpere vil samtidig også sikre, at redskaber og legesager bliver rengjort igen.

Det er altså ikke muligt at hente redskaber til f.eks. fri leg uden tilladelse, som det har været vanen på mange børnehold før Covid19.

Ingen brug af svømmefødder på børne- og ungdomshold

Der er særlige regler for svømmefødder, og de vil derfor ikke på noget tidspunkt være tilgængelige på børne- og ungdomsholdene.

Til Offentlig Svømning og til Motionssvømning vil det være muligt at låne svømmefødder ved henvendelse til livredderne.

Afspritning og rengøring

Vi vil efter hver omgang af svømmere i et omklædningsrum sørge for, at kontaktflader bliver afsprittet. Det betyder, at vores medarbejdere kortvarigt vil forlade svømmehallen for at afspritte omklædningsrummene – der vil selvfølgelig altid være en instruktør i svømmehallen, som også fungerer som livredder.

Vi har udarbejdet tydelige lister over, hvad der skal afsprittes i omklædningsrummene, så derfor er I som forældre meget velkomne til at tilbyde at afspritte omklædningsrummene, så instruktører og medhjælpere kan forblive sammen med børnene i svømmehallen. Det vil være en stor hjælp og til svømmernes bedste.

Hjælp os med at komme godt i gang

Vi håber, vi i fællesskab kan og vil gøre vores bedste for, at vi får startet svømmesæsonen godt op.

Fra klubbens side har vi brugt mange kræfter og arbejdstimer på at gøre det hele klart, men vi får brug for, at I hjælper med at følge retningslinjerne. Vi hører naturligvis gerne fra jer, hvis I har spørgsmål, forslag eller andet.

Vi har forståelse for, at det kan være svært at huske det hele. Det vil vores medarbejdere hjælpe med, men hjælp også gerne hinanden med at huske, hvad der er vigtigt at have fokus på. Det er til gavn for alle.

De bedste hilsener
BMI Svømning