VOKSNE:

Baneklargøring 

Lørdag den 10. & Søndag den 11.april.

Tilmelding på bookingportalen under “Hold”.

Kan du ikke deltage i den pågældende weekend er der mulighed for at give en hånd med på andre hverdage – også gerne før den 10. og 11.april. Deltagere i klargøring får mulighed for at booke 2 baner.

Anne Sofie koordinerer indsatsen.

Husk at du først kan få adgang til dit ekstra bookingnummer når du har betalt dit almindelige kontingent. Alle der har betalt kontingent senest på datoen for standerhejsning får tildelt ekstra bookingnr. med det samme. For alle andre tjekkes der lejlighedsvis for indbetaling af kontingent.

Man skal være fyldt 18 år for at kunne komme i betragtning til ekstra bookingsnr.

 

Standerhejsning

Søndag den 25.april kl. 14

Vi mødes, synger en sang, hejser flaget og får et par velmenende ord fra formanden eller næstformanden.

Der vil være gruppespil efter standerhejsning og intro til nye medlemmer.

Der kan IKKE bookes baner i forbindelse med standerhejsningen.

Gruppespil 2021

Første gang 27.april 19:30-21:00 *)
Herefter foregår det hver tirsdag april-september (med få undtagelser).

Deltagelse er gratis for ALLE medlemmer.
Ingen tilmelding – man møder bare op.

Man møder op ved klubhuset de tirsdage, man ønsker at være med, lidt før kl. 19:30 og anfører på en liste, i hvor mange af de tre halvtimes moduler, man vil deltage i.

Herefter spilles der double på alle baner i 3 x 1/2 time. Gruppespilsudvalget danner forud for hvert af de tre halvtimes moduler nye makkerkonstellationer og sørger for, at man møder så mange forskellige spillere som muligt både som makker og som modstander.

Formålet med gruppespillet er selvsagt også at styrke det sociale liv – at have et par fornøjelige og lærerige timer sammen.

Gruppespil er en oplagt mulighed for nye (re) medlemmer til at træffe andre medlemmer, til evt. at skabe kontakt til fremtidige makkerskaber, til at få sit spil afprøvet og udviklet eller blot til at være i godt selskab! Hold godt øje med oplagstavlen i klubhuset. Engang imellem krydres gruppespilaftenen med et lille grill party.

Tovholder: Bent Oxvig.

*) PS: In-Sport kommer også den 27. april kl. 18:30. Her kan du købe ketchere, bolde, sko o.a. til favorable priseer.Og: Der serveres grillpølser 🙂

Klubturnering 2021

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 11. maj

Hvert år arrangeres en klubturnering, der er åben for ALLE medlemmer over 16 år. Formålet er flersidigt, idet den først og fremmest skal medvirke til at styrke klubbens sociale liv  gennem kampe mod medlemmer, man ikke møder når man færdes på tennisbanen sammen med sine makkere. Den skal afgjort også tilgodese nogle sportslige og oplevelsesmæssige hensyn.

Klubturneringen strækker sig over næsten hele sæsonen og er gratis.

Finaler afholdes den 28.august – alternativt den 29.august hvis det regner.
Afvikling af kampe starter kl. 8:00.

I forbindelse med standerhejsningen ophænges tilmeldingslister, hvorpå alle interesserede blot skriver sit navn og  desuden markerer, i hvilke rækker (single, double) man ønsker at deltage.

Turneringsudvalget udarbejder efter styrkeforhold nu de rækker (A,B,C etc.), der skal spilles i, og turneringen afvikles over en eller to omgange og slutter med et stort semifinale- og finalestævne i slutningen af august, hvor klubben er vært ved morgenmad og et frokostbord, så præmietagerne kan kåres under bedst mulige og hyggelige former.

Hold dig altid orienteret om klubturneringen – afvikling, datoer og frister ect. – via opslagstavlen i klubhuset.
Tovholder: Bent Oxvig

Tøsetennis

Fredag den 4.juni kl. 17-23

Se opslag med mere info i klubhuset på et senere tidspunkt.

Stævne for alle kvinder i klubben, begyndere som øvede.

Boys Night

Lørdag den 12.juni kl. 16

Øl og grill for alle voksne drenge.

Tilmelding : Se opslag i klubhuset.

MIX-turnering

 Se opslag i klubhuset

Stævne for alle mix-par i klubben, begyndere som øvede.

Hvis arrangementet skal gennemføres har vi brug for medlemmernes hjælp. Hvem vil stå for planlægningen/gennemførelsen ? Venligst skriv til bestyrelsen på email.

TEMA-træning

 Vi vil i år forsøge at arrangere TEMA-træning hvor man f.eks. kun træner et specielt slag el.lign.

Se opslag i klubhuset.

UNGDOM:

Late Night tennis 2021

Fredag den 11. juni kl 18.

Vi mødes på banerne og spiller tennis.
Vi spiser aftensmad sammen, spiller mere tennis, hygger og laver sjov.
Dem der har tid og lyst kan overnatte i tennishuset.

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 9. juni.

Klubmesterskab – ungdom 2021

Lørdag den 4. september eller søndag den 5. september – afhængig af vejret!

Sæsonen sluttes af med det årlige klubmesterskab, hvor vi spiller en masse kampe og kårer klubmestre i de forskellige rækker.
Forældre og søskende er meget velkomne til at komme og bakke op.
Det er også her hvor vinderne af årets sæsonkonkurrencer vil blive kåret.

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 2. september.