Gruppespil

Gennem en stor del af sæsonen afvikles der på tirsdage kl. 19 – 21 GRUPPESPIL.

Deltagelse er gratis for ALLE medlemmer.

Man møder op ved klubhuset de tirsdage, man ønsker at være med, lidt før kl. 19 og anfører på en liste, i hvor mange af de fire halvtimes moduler, man vil deltage.

Herefter spilles der double på alle baner i 4 x 1/2 time. Gruppespilsudvalget danner forud for hvert af de fire halvtimes moduler nye makkerkonstellationer og sørger for, at man møder så mange forskellige spillere som muligt både som makker og som modstander.

Formålet med gruppespillet er selvsagt også at styrke det sociale liv – at have et par fornøjelige og lærerige timer sammen.

Gruppespil er en oplagt mulighed for nye (re) medlemmer til at træffe andre medlemmer, til evt. at skabe kontakt til fremtidige makkerskaber, til at få sit spil afprøvet og udviklet eller blot til at være i godt selskab! Hold godt øje med oplagstavlen i klubhuset. Engang imellem krydres gruppespilaftenen med et lille grill party.

Klubturnering

Hvert år arrangeres en klubturnering, der er åben for ALLE medlemmer. Formålet er flersidigt, idet den først og fremmest skal medvirke til at styrke klubbens sociale liv  gennem kampe mod medlemmer, man ikke møder når man færdes på tennisbanen sammen med sine makkere. Den skal afgjort også tilgodese nogle sportslige og oplevelsesmæssige hensyn.

Klubturneringen strækker sig over næsten hele sæsonen og er gratis.

I forbindelse med standerhejsningen ophænges tilmeldingslister, hvorpå alle interesserede blot skriver sit navn og  desuden markerer, i hvilke rækker (single, double) man ønsker at deltage.

Turneringsudvalget udarbejder efter styrkeforhold nu de rækker (A,B,C etc.), der skal spilles i, og turneringen afvikles over en eller to omgange og slutter med et stort semifinale- og finalestævne i slutningen af august, hvor klubben er vært ved morgenmad og et frokostbord, så præmietagerne kan kåres under bedst mulige og hyggelige former.

Hold dig altid orienteret om klubturneringen – afvikling, datoer og frister ect. – via opslagstavlen i klubhuset.

Hent vores folder med oplysninger om sæson 2019 herunder