Generalforsamlinger: Dagsorden, referat, regnskab o.a.

Generalforsamling den 23. februar 2021:

Generalforsamling den 20. februar 2020:

Generalforsamling den 7. februar 2019:

Generalforsamling den 7. februar 2018

Generalforsamling den 20. februar 2017