BMI Tennis afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.00
i Egelund cafeen

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage inden. Formand Jens Viltoft kan kontaktes på viltoft@oncable.dk