Priser og indmeldelse sæson 2021

Medlemsskabet der gælder fra 1. april til 31. december er personligt og kan ikke lånes ud til andre.

Voksne: kr. 1.000,-

Juniorer: kr. 750,-

Familiekontingent: kr. 2.300,- (gælder for hjemmeboende børn).
NB! Der skal sendes en mail til klubben (mailadressen her) med navne, adresse + fødselsdato (DD-MM-ÅÅÅÅ) på alle der skal tilknyttes familiekontingentet.

Sommerkontingent (gælder 1. juli til 15. august): kr 500,- pr. person

Gæstespiller: kr 75,- pr person pr. time (en af spillerne skal være medlem af klubben)

 Indmeldelse og betaling: Skal ske via vores bookingportal her!

Medlemsskabet er personligt og kan ikke lånes ud til andre. Hvis du var medlem sidste år så skal du ved gentegning anvende din allerede eksisterende brugerprofil.

 NB! Gæster skal også oprettes som brugere på bookingportalen for at kunne få adgang til at spille.