Priser og indmeldelse sæson 2019

Kontingentet skal være indbetalt senest ved standerhejsningen, dvs. senest søndag den 28. april 2019.

Voksne: kr. 1.000,-

Juniorer: kr. 750,-

Familiekontingent: kr. 2.300,- (gælder for hjemmeboende børn)

Sommerkontingent (gælder 1. juli til 15. august): kr 500,- pr. person

Gæstespiller: kr 75,- pr person pr. time (en af spillerne skal være medlem af klubben)

 

Indmeldelse og betaling skal ske via vores bookingportal:

http://bmi.halbooking.dk/

 

Gæster skal også oprettes som brugere af bookingsystemet for at kunne tilmelde sig.