Generalforsamlingen er aflyst. Der vil komme en ny indkaldelse når det er muligt igen at mødes.

Volleyballafdelingen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 2. april 2020 kl. 20 i Egelund (TV-stuen).
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes på mail til formanden på bmivolley@gmail.com. Inden generalforsamlingen er der træning fra kl. 19.00.

Vedtægter af 6. juni 2012