Volleyballafdelingen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 4. april kl. 20 i Egelund (TV-stuen). Dagsorden ifølge foreningens vedtægter (Vedtægter af 6. juni 2012)
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes på mail til formanden på bmivolley@gmail.com.
Inden generalforsamlingen er der træning fra kl. 19.00.
Med volley hilsen
bestyrelsen