BMI Badminton- ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Badmintonafdelingen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Egelund- tirsdag den 6. juni 2023 kl. 19.00

DAGSORDEN: Iflg. lovene.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen

i hænde senest d. 15. maj 2023 på mortenbasse@privat.dk.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN