Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMI-fitness Onsdag den 12. Maj 2020 kl. 19.00 i Egelund.

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Evt valg af medlem til bestyrelsen

Behandling af indkomne forslag

Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til formanden Marc Lysdahl på marc.lysdahl@gmail.com senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Ad. 4: Frank Timmermann er på valg og modtager genvalg

Grundet Covid19 situationen, er tilmelding et krav.

Tilmelding foregår til formanden på mail: marc.lysdahl@gmail.com .

Hvis tilmelding overstiger forsamlingsloftet, vil generalforsamlingen, blive afholdt online. Mvh Bestyrelsen