Ordinær generalforsamling, udskudt fra 25. marts 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMI-fitness mandag den 3. aug 2020 kl. 19.00 i Egelund.  

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Valg af formand
  5. Valg af medlem til bestyrelsen
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til formanden Marc Lysdahl på marc.lysdahl@gmail.com senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Ad. 4: formanden Marc Lysdahl er villig til genvalg
Ad. 5: Jesper Kjærgaard er på valg og ønsker ikke genvalg

Mvh
Bestyrelsen