BMI Fitness

Information

KOM OG VÆR MED

Indmeldelse og abonnement

I BMI fitness kan man vælge mellem følgende abonnementstyper:
3   måneder  til   500 kr.
6   måneder  til   900 kr.
12 måneder  til 1600 kr.
Hertil kommer et engangsbeløb på pt. 100 kr., hvilket dækker omkostningen til et nøglekort.

KOM OG VÆR MED

Åbningstider

Vi har åbent alle årets dage, fra kl. 5.00-23.00.

KOM OG VÆR MED

Nøglekort

Nøglekort kan afhentes, når der er instruktørvagt i lokalet. Tiderne kan ses på bmi-halbooking – Book en instruktør

KOM OG VÆR MED

Instruktørtime og individuelt træningsprogram

Man træner formentlig med henblik på at nå et eller flere bestemte mål. Det kan imidlertid være svært at gennemskue, hvor og hvordan man skal lægge kræfterne for bedst muligt at nå disse mål.

Som en hjælp kan vi i BMI Fitness derfor tilbyde medlemmerne at få lagt individuelt tilpassede træningsprogrammer, der tager udgangspunkt i hver enkelt medlems niveau og ambitioner. Vi anbefaler, at man får tilpasset sit træningsprogram med jævne mellemrum, så man får varieret og fornyet sin træning. Det er naturligvis gratis for medlemmer.

Tilmelding sker på bmi-halbooking – Book en instruktør

KOM OG VÆR MED

Ansvarsfraskrivelse

BMI Fitness kan på ingen måde drages til ansvar – direkte eller indirekte – for skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brug eller misbrug af BMI Fitness’ faciliteter. Har man helbredsmæssige problemer, skal man derfor – før man starter på at træne – konsultere sin læge eller få anden kvalificeret rådgivning.

Træning i BMI Fitness sker således på eget ansvar.

Ved køb af ydelser i BMI Fitness accepterer man ovenstående retningslinjer og betingelser for medlemskab.

 

KOM OG VÆR MED

Retningslinjer i BMI fitness

For at fitnesscenteret skal være et rart sted at komme for alle, er der nogle retningslinjer, som skal følges.

 • Nøglekortet er personligt og må ikke overdrages til andre
 • Som nyt medlem i BMI fitness skal man, sammen med en instruktør, gennemgå og instrueres i brugen af vores maskiner
 • Hold orden i træningslokalet. Tør altid maskiner og redskaber af efter brug
 • Mobiltelefoner skal altid være på lydløs eller slukket. Ingen mobilsamtaler i træningslokalet
 • Benyt kun rene sko i træningslokalet
 • Ingen træning i bar overkrop
 • Rygning er forbudt
 • Indtagelse af doping er ikke tilladt og medfører karantæne
 • Indtagelse af mad og alkoholiske drikke er ikke tilladt (Gælder ikke frugt)
 • Anvisninger fra instruktører skal altid følges. Maskiner og redskaber må kun bruges som anvist
 • Børn og unge under 14 år må ikke træne i motionscenteret. Mindreårige børn kan dog være ved cafebordene på forældrenes ansvar og så længe de ikke er til gene for andre
 • Vis respekt for andre i træningslokalet og hold en god omgangstone
 • Træning foregår på eget ansvar

Sponsorer

Tak til vores sponsorer – uden jer, ingen forening!