BMI Fitness

Mødeindkaldelser

KOM OG VÆR MED

Mødeindkaldelser

Ordinær generalforsamling, udskudt fra 25. marts 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMI-fitness mandag den 3. aug 2020 kl. 19.00 i Egelund.  

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Valg af formand
 5. Valg af medlem til bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til formanden Marc Lysdahl på marc.lysdahl@gmail.com senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Ad. 4: formanden Marc Lysdahl er villig til genvalg
Ad. 5: Jesper Kjærgaard er på valg og ønsker ikke genvalg

Mvh
Bestyrelsen

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMI-fitness mandag den 26. marts 2018 kl. 19.00 i Egelund.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Valg af formand
 5. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til formanden Marc Lysdahl på marc.lysdahl@gmail.com senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Ad. 4: formanden Marc Lysdahl er villig til genvalg
Ad. 5: Eventuelle kandidater til en bestyrelsespost er meget velkomne.

Mvh
Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling

 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMI-fitness torsdag den 23. feb. 2017 kl. 19.00 i Egelund.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Valg af formand
 5. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes sendt til formanden Marc Lysdahl på marc.lysdahl@gmail.com senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse

Ad. 4: formanden Marc Lysdahl er villig til genvalg
Ad. 5: Eventuelle kandidater til en bestyrelsespost er meget velkomne.

Som noget nyt vil bestyrelsen gerne invitere alle medlemmer til spisning i cafeen kl. 17.30 før generalforsamlingen afholdes. Vi håber, at rigtig mange vil møde op. Tilmelding skal ske til formanden på ovennævnte mailadresse senest mandag 13. feb.

Mvh
Bestyrelsen

Sponsorer

Tak til vores sponsorer – uden jer, ingen forening!