Team Klubånd

BMI’s hovedafdeling har et frivilligkoncept, der hedder ”Team Klubånd”, som er et fællesskab for engagerede mennesker, der ønsker at bidrage til det store BMI fællesskabs positive udvikling. Frivilligheden i Team Klubånd er rettet mod alle afdelinger og aktiviteter. Team Klubånd er aktiv inden for tre områder:

  • Drift og udvikling af vores alles Café Klubånd
  • BMI Event, som står for arrangeringen af større arrangementer, som giver BMI’s medlemmer og
    lokalsamfundets borgere storartede oplevelser, eksempelvis Borger Bazar, Musik Festival og fastelavnsfest
  • Specifikke opgaver i forbindelse med afdelingsarrangementer, som f.eks. at hjælpe til et svømmestævne,
    sætte en pavillon op til et fodboldstævne mv. Opgaverne vil være tilgængelige i BMI’s Arbejdsbørs

Filosofien i Team Klubånd er baseret på et opgør med myten om Tordenskjolds soldater. Det vil sige, at konceptet bygger på en forestilling om, at det er mange bække små, der skaber et succesrigt frivilligkoncept. Vi er lige så glade for 8 timer pr. halve år til et større arrangement, som vi er for 2 timer ugentligt. Det skyldes, at vi er drevet af en overbevisning om, at det er et menneskeligt behov at bidrage til lokalsamfundets positive udvikling med det, man nu engang kan og har lyst til. Derfor kan du melde dig på en opgave, hvis tid og overskud er til det, og du bestemmer selv, hvilken opgave du vil være med til at løse.

Som frivillig i BMI bliver du en del af det unikke stærke fællesskab, og du er med til at gøre en forskel for både foreningen og for alle foreningens medlemmer. Du får mulighed for at bidrage med lige det, du er god til og det, der har din interesse. Derudover giver et frivilligt arbejde dig personlig udvikling, og du får nogle kvalifikationer, som styrker dit CV.

Team Klubånd Junior 
Som en naturlig videreudvikling af Team Klubånd arbejder Hovedafdelingen målrettet på at starte to yderligere nært beslægtede frivilligkoncepter op, nemlig Team Klubånd Junior og Team Klubånd Senior. Team Klubånd Junior vil være et frivilligt rum for børn og unge fra 10-20 år, der gerne vil give en hånd med i forskellige BMI sammenhænge, og som derved lærer at mærke glæden ved frivillighed. I Team Klubånd Junior vil der blive arbejdet med at lære at gå forrest i en foreningssammenhæng, herunder at tage initiativ og være opmærksom på hinanden. Derudover får de unge frivillige en fornemmelse for, hvorfor moderne foreningsledelse handler om lige dele visionær kapacitet og handlekraft.
Team Klubånd Senior 
Team Klubånd Senior retter sig mod de BMI medlemmer og potentielle medlemmer, der er et sted i deres liv, hvor arbejdsmarkedet ikke længere har brug for dem i det omfang som tidligere, og man derfor har noget værdifuld viden og indsigt omkring drift, ledelse, organisationsudvikling, som kan stilles til rådighed for foreningens medlemmer, og som derved er til stor udbytte for foreningens medlemmer. Team Klubånd Senior giver således mulighed for, at man fortsat kan arbejde med sin faglige viden, selvom man ikke længere ønsker at have et fuldtidsarbejde. Idealforestillingen om Team Klubånd Senior er, at klubben afholder ugentlige humørklub arrangement, som der tidligere har været i BMI.

Vil du være en del af Team Klubånd?