Organisationen

I BMI er der 16 selvstændige afdelinger og fire aktiviteter. Aktiviteterne har hver en aktivitetsformand, og de fire aktiviteter er direkte inde under hovedafdelingen, men fungerer i beslutningsprocessen på lige vilkår med de 16 selvstændige afdelinger. Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der vælges på afdelingens generalforsamling og består af minimum en formand, næstformand og kasserer. Disse afdelinger er helt og holdent selvstyrende, dog inden for rammerne af det fælles regelsæt, der blev vedtaget i starten af foreningens oprettelse. 

Se forretningsorden for aktiviteterne her: 

Beder-Malling idrætsforening er bygget op med en hovedafdeling, som består af tre operationelle lag, hvor det første er Hovedafdelingens bestyrelse og yderligere to administrative funktioner, som er sekretariatet og support samt service og faciliteter. Herudover er der Hoved- og Halfonden samt fire arbejdsgrupper, som er henholdsvis BMI Kommunikation, Team Klubånd, sponsorater og samarbejdsaftaler, Skolesamarbejde.