Halfonden

I forbindelse med udvidelsen af Egelund idrætscenter blev BMI’s Halfond oprettet i 2001 på foranledning af Århus Kommune, som politisk bestemt ikke ønskede at være direkte ejer af flere idrætsfaciliteter. BMI’s Halfond er en ”non-profit” organisation, som kun har det ene formål at drive den såkaldte nye hal 2, BMI-hallen, eller hvad man måtte kalde den. Et eventuelt utilsigtet overskud af driften vil således tilbageføres til hallens brugere i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet. Halfondens ledelse opstår på den måde, at BMI’s hovedafdeling udpeger to medlemmer, og disse to medlemmer udpeger så en eller to yderligere. På nuværende tidspunkt (oktober 2016) består Halfondens bestyrelse af Jørgen Bjerg, Mogens Skjødeberg og advokat Jørgen Flodgaard. Disse tre assisteres af Halfondens revisor Jørgen Bertelsen. Det er Halfondens bestræbelse at holde lejeprisen pr. time på et så lavt niveau som muligt, hvorfor hallen i specielle situationer udlejes til anden side.

Århus Kommune dækker Halfondens driftsomkostninger med mellem 65-70 %, og de resterende 30-35 % skal således dækkes af hallens brugere. Fordelingen af haltiderne i den gamle hal, Egelund-hallen, og den nye hal, BMI-hallen, sker ved det såkaldte halfordelingsmøde, som faciliteres af BMI’s Hovedafdeling.