Hovedafdelingens bestyrelse

Kaspar Ginnerup Knudsen

Kaspar Ginnerup Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Aktivitetsudvikling
Kom og vær med projekt
Kontakt til DGI og Idrætssamvirke
Skolesamarbejde

BMI Akademi

Mail: kalbas74@hotmail.com

 

 

Per Bach

Per Bach

Bestyrelsesmedlem

Kontakt til EBC
Tovholder på fyrværkerisalg 

Sponsorater

Mail: per-fra-malling@plakaten.dk

Christine Winding-Lauritzen

Foreningsudvikler BMI

Et projekt attraktivt Idræstcenter

mail: cwl@bmiegelund.dk

Tlf 20 12 86 88

Jørn Riis

Jørn Riis

Bestyrelsesmedlem

Kontakt til skole- og uddannelsesinstitutioner
Samarbejdet på tværs af afdelingerne
Udvikling og afprøvning af nye formater for idrætsfællesskaber

Mail: jornriis@gmail.com

 

Bestyrelsens funktion er at varetage de interesser, der går på tværs af flere eller alle afdelinger, hvilket f.eks. kan være fordeling af de tilgængelige timer i Egelunds faciliteter. Derudover kan bestyrelsens opgaver populært sagt opdeles i to hovedkategorier.
Driftsrelaterede opgaver
De driftsspecifikke opgaver, som er relateret til BMI’s hovedafdeling, udføres af hovedafdelingens sekretariat og support. Opgaverne er: 

 • Overordnet kontakt til Århus kommune vedrørende Egelund
 • Økonomistyring i Café Klubånd og af BMI Indoor Cycling
 • Håndtering af områdets låsesystemer
 • Økonomisk rapportering og budgetlægning for hovedafdelingen
 • Drift af sponsorater og partnerskabsaftaler
 • Udlejning af hal til specielle arrangementer
 • Tage referat til bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder
Udviklingsrelaterede opgaver
Disse arbejdsopgaver udføres af bestyrelsesmedlemmerne i hovedafdelingen samt BMI kommunikation. Opgaverne er: 

 • Kontinuerlig tilpasning af BMI’s vision og afledte konkrete handlingsmål
 • Optimere samarbejdet på tværs af foreningens 16 afdelinger gennem afholdelse af arrangementer, der fremmer en bevidst fællesskabskultur
 • Udvikling af strategisk samarbejde med lokalområdets skole og uddannelsesinstitutioner
 • Strukturering og optimering af legatsøgningsproces
 • Etablering af sponsorater og partnerskabsaftaler
 • Afholdelse af repræsentantskabsmøder
 • Iscenesættelse eller på moderne dansk ’branding’ af BMI som lokalområdets idrætskultur og aktivitetsforening