Hovedfonden

BMI´s Hovedfond blev stiftet i 1979 og støtter afdelinger eller personer, der er medlem af Beder-Malling Idrætsforening, med legater. De årlige udbetalinger ligger i størrelsen 30.000-50.000 kr, og indtægten opnås kun ved sponsorstøtte julekalendersalg. Den første tirsdag i november afholdes det store salg ved dør til dør salg, hvor julekalenderen efterfølgende også kan købes i butikker i området og i Egelund. Legaterne tildeles meget ofte som tilskud til hold, der deltager i stævner, hvor der er overnatning. Der er også uddelt legater til mindre arrangementer, så som en træningsaften med særlig vægt på at skabe stærkere sociale relationer. Vær opmærksom på, at I søger i god tid inden arrangementet. Der arbejdes i øjeblikket på at afsøge mulighederne for én aktivitet mere om året. Fondens bestyrelse udgøres pt. af Niels Jørgen Pedersen, Bent Vognsen, Birgit Andersen og Mogens Skjødeberg. Ansøgning til Hovedfonden Du kan som træner eller anden leder i en BMI afdeling ansøge om støtte til en aktivitet for et ungdoms- eller børnehold. Alle ansøgninger vurderes individuelt af bestyrelsen, og der lægges vægt på, hvor meget børnene får ud af aktiviteten. Derfor skal du, når du indsender din ansøgning, beskrive, hvad du mener, børnene får ud af netop denne tur/aktivitet. Hent et Ansøgningsskema herunder og send den elektronisk til: sekretariat@bmi-egelund.dk