Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er BMI’s hovedafdelingens bestyrelse, formændene for de 12 selvstændige afdelinger samt formændene for de 4 aktiviteter, som ligger direkte under hovedafdelingen. Repræsentantskabet mødes som udgangspunkt fire gange årligt, hvor status på drift gennemgås og fokus rettes derefter mod udviklingsrelaterede tiltag.