Drømmen om et stort Kultur- og Idrætscenter i Beder og Malling kan nu blive til virkelighed efter en donation fra Salling Fondene på fem millioner kroner.

Der er noget at glæde sig til i Beder og Malling, for inden for få år kommer der endnu mere idræt, bibliotek og kulturliv til glæde for alle borgerne. Beder Malling Idrætsforening (BMI) har netop fået en donation fra Salling Fondene på fem millioner kroner. Det betyder, at de kan gå i gang med at udvide det nuværende idrætscenter til et kultur- og idrætscenter.

Donationen fra Salling Fondene er et kæmpe klap på skuldrene til alle de frivillige i lokalområdet, der igennem mange år har kæmpet for at løfte idrætscentret til kulturcenter. Det er svært at beskrive den glæde og lettelse, vi oplevede, da vi modtog beskeden fra Salling Fondene,” siger Jørn Riis fra Beder Malling Idrætsforening.

Det nye kulturcenter skal rumme bibliotek, en ny multisal med plads mange nye aktiviteter i Egelund samt en udvidelse og opgradering af BMI Fitness.

Det er et flot og visionært projekt, hvor udbygning af idrætscentret til et kulturelt samlingssted med multisal kan inspirere til nye fællesskaber og nye tiltag i lokalområdet omkring Beder og Malling.

Hos Salling Fondene glæder vi os over at støtte op om et projekt, der kommer mange borgere til gode, udtaler Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond”

Kultur og Borgerservice har også støttet det nye center og givet fire millioner kroner til udvidelsen.

Det er et imponerende arbejde de lokale ildsjæle har gjort for at give idrætten og kulturen gode forhold i Beder og Malling. Og det er flot, at Salling Fondene endnu engang bakker op om gode lokale initiativer, der gør hverdagen bedre. Idræt og kultur er afgørende for, at vi trives som mennesker i sunde fællesskaber,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azah-Ahmad.

En målrettet indsats for fællesskaber

De seneste år har engagerede frivillige nærmest månedligt igangsat nye aktiviteter i og omkring BMI og Egelund, og det har resulteret i, at lokale borgere, som ikke hidtil har deltaget i aktiviteter i Egelund, er blevet en del af det lokale fællesskab. Visionen om at bruge den lokale idrætsforening til at skabe endnu flere idrætsaktiviteter, men også kulturelle aktiviteter for både børn, unge, voksne og ældre, er lykkedes. Derfor har Egelund de seneste år dannet ramme for alt fra foredrag og politiske debatter til balletundervisning, ældre-idræt i dagtimerne, gå-hold, crossfit, barselscafe og Borger Bazar i samarbejde med Beder-Malling Bibliotek og lokale virksomheder og samarbejdspartnere.

Multisal og moderne cafe

Det gennemarbejdede projekt for det nye Kultur- og Idrætscenter er udarbejdet af en arbejdsgruppe af frivillige, som gennem en årrække har haft visioner og lagt planer for en udvidelse af idrætscenteret for at imødekomme behovet for mere plads og egnede lokaler til de mange aktiviteter. For 10 år siden blev det første skridt mod centeret taget, da kommunen besluttede at gøre det lokale bibliotek til en del af centeret. Og med donationen fra Salling Fondene er det nu muligt at realisere planerne om at udbygge idrætscenteret til et stort Idræts- og Kulturcenter med blandt andet en multisal, et udvidet fitnessområde og en ombygget cafe, der vil være i symbiose med biblioteket via et fælles torv og vil danne ramme om endnu flere fællesskaber.

Planen er, at det første spadestik til det nye Idræts- og kulturcenter bliver taget i 2023, og at centeret kan blive indviet i 2024.