Strategi: Udviklingsmål og hvordan når vi vores mål?

I BMI arbejder vi med strategiske intentioner, hvor disse er udarbejdet under skyldig hensyntagen til, at BMI som udgangspunkt er en frivillig organisation. De strategiske intentioner har et 3-5 års perspektiv, hvor vores udviklingsmål og handleplaner har 3-6 måneders perspektiv. Udviklingsmålene og handleplanerne opdateres løbende i et samspil mellem hovedafdelingens bestyrelse og relevante repræsentanter fra de selvstændige afdelinger og aktiviteter.

2016 har handlet rigtig meget om at få etableret en ny bestyrelse i hovedafdelingen og at få alle bestyrelsens medlemmer til at have en fælles forståelse af hovedafdelingens kerneformål og de heraf afledte arbejdsopgaver. Derudover er overskriften for 2016 i væsentlig grad at få Café Klubånd i positiv drift.

Café Klubånd spiller også i 2017 en væsentlig rolle, og derudover vil vores fokus være på:
1) Optimeret kommunikation til BMI’s medlemmer og potentielle medlemmer
2) Opstart af strategisk samarbejde med lokalområdets skole- og uddannelsesinstitutioner
3) Optimering af BMI’s frivilligkoncept ”Team Klubånd”

Realisering af udviklingsmålene er baseret på en dynamisk og handlekraftigt samarbejde i tre grupper af mennesker:
1) Hovedafdelings bestyrelse og sekretariat, som holder månedlige statusmøder
2) Hovedafdelingens arbejdsgrupper og udvalg, som holder 6 statusmøder om året
3) Repræsentantskabet, som holder 3-4 statusmøder om året