Vision 2020

Hovedafdelingen arbejder med en vision 2020, hvor der arbejdes med følgende punkter:

1) Iscenesættelse af BMI som samlet enhed over for de forskellige interessenter
Hovedafdelingen er en paraplyorganisation for BMI’s 16 afdelinger og aktiviteter, og vi arbejder målrettet med at iscenesætte BMI som en samlet enhed over for de forskellige interessenter.

2) Fremme samarbejdet på tværs af afdelinger
Vi arbejder med at fremme samarbejdet på tværs af afdelinger, f.eks. koordinering af haltider, og vi håber på, at vi kan bidrage til en koordinering af aktiviteterne, så eksempelvis U12 træningen i 4 afdelinger ikke ligger på samme tid. Derudover håber vi også på, at medlemmerne i BMI lærer hinanden at kende på tværs af afdelingen, da det er vigtigt, at man ikke kun forstår sig som værende medlem af en afdeling, men man er medlem af BMI og er dermed en del af noget større. Som lokalsamfundets eneste idrætsforening, er BMI en kulturel støtte i det her samfund.

3) Drive frivillighedskonceptet Team Klubånd
Vi driver Frivilligkonceptet Team Klubånd, som står for Café Klubånd, diverse events og i fremtiden også for at løse mindre opgaver, som de enkelte afdelinger har brug for hjælp til.

4) Drive samarbejdet med lokalområdets skole- og uddannelsesinstitutioner
Vi står for den strategiske dialog med skolerne i Beder og Malling, som skal sikre at BMI fylder nok i lærerstabens og ledelsens bevidsthed.

5) Iværksætte innovative fælles aktiviteter, der åbner det stærke BMI fællesskab op for ny brugere
Vi står for at initiere opstarten af en række nye spændende aktiviteter i BMI, som kan åbne BMI op for nye brugergrupper, som kan blive en del af vores stærke fællesskab. Der bliver nogle introduktionsidrætsarrangementer, hvor du ikke behøver at være medlem af foreningen, men du kan prøve en aktivitet helt uforpligtende.

6) Sikre at alle BMI’s afdelinger har attraktive partnerskabskoncepter
Sidst men ikke mindst står vi for, at vi får udviklet et partnerskabskoncept, som gør det attraktivt at samarbejde i håbet om, at BMI kan tiltrække en Hovedsponsor. Det skal være med til at få tilført mere Manpower til den daglige drift, og hermed udnyttelsen af de muligheder, vi ikke har mulighed for.

BMI’s hovedafdeling ønsker at gøre det at udvikle en vision og den deraf afledte strategi til et fælles projekt for de BMI medlemmer, der har lyst til at deltage i en sådan lærerig proces. Dette sker i en overbevisning om, at BMI’s medlemmer har utroligt meget at byde på, og at en involvering af så mange medlemmer som muligt i dette arbejde, vil give os alle nye muligheder, men også nye udfordringer. Derfor håber vi, at du vil deltage med din holdning! Det er ikke en betingelse for at deltage i visions- og strategiarbejdet, at man melder sig frivilligt til at udføre arbejdet bagefter. At kunne se ind i fremtiden er en fantastisk kvalitet i sig selv!

Bestyrelsen for Hovedafdelingen fremlægger et forslag til et forløb til Repræsentantskabet i januar, og det forventes, at processen kan startes op i marts. I tilfælde af spørgsmål kan bestyrelsen i Hovedafdelingen kontaktes på sekretariat@bmi-egelund.dk.