Generalforsamlinger: Dagsorden, referat, regnskab o.a….

Generalforsamlingen den 26. maj 2021:

Generalforsamling den 19.februar 2020:

Generalforsamling den 20. februar 2019:

 

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling den 11. oktober:

Generalforsamling den 22. februar: