Deltagelse i løb.

Du kan se alle de motionsløb som klubben deltager i (og hvordan du skal tilmelde dig)  i vores kalender.
Løbende orientering om aktuelle løbetilbud, resultater, billeder m.v. kan du også finde på vor facebook-side.
Oversigt over udsendte mail’s til medlemmerne vedrørende løbsarrangementer m.v. finder du i vort mail-arkiv.

Klubben betaler hel eller delvis deltagelse for de fleste af de løb som vi afholder fælles tilmelding til.
I kalenderen fremgår hvem der er klubbens tovholder på arrangementet. Der tilmeldes til tovholderen.
Hvis der ikke er angivet nogen tovholder tilmeldes der til Thomas Rambusch ( thomas.rambusch@semantix.dk ).

Reduktionen i tilmeldingsgebyret opnår dog kun såfremt  du:
– I løbet yderst bærer BMI Løb & Motions løbetøj (singlet, t-shirt eller jakke).
– Er tilmeldt klubbens officialordning.

Officialordning:
Ordningen indebærer at du mindst 1 dag i løbet af året afsætter nogle timer til at udfylde en officialtjans i forbindelse med et løbearrangement  her i Aarhus-området. Enkelte cykel- og kultur-arrangementer har vi også dækket.
Motionsudvalget efterlyser løbende officials enten via mail eller via facebook. Kontakt Thomas (thomas.rambusch@semantix.dk) hvis du ikke har fået officialtjans – og ønsker at deltage i de klubbetalte løb til reduceret pris eller bare godt vil bidrage.

Tovholder:
For at sprede arbejdet med at sørge for tilmelding, evt. samkørsel m.v. til de enkelte løbsarrangementer ser vi gerne at klubbens medlemmer byder ind herpå. Hvis du tænker, at den ledige tjans som tovholder til et givet løbsarrangement kunne du da sagtens udfylde, så kontakt ligeledes Thomas Rambusch (thomas.rambusch@semantix.dk).