GRDP (General Data Protection Regulation) er en ny forordning udstedt af EU, der trådte i kraft den 25. maj 2018.
Den udstedte forordning skal sikre at den enkelte brugers (person)data sikres på samme måde i hele EU.
Følgen heraf er så også, at selv den mindste lille afdeling i en idrætsforening skal kunne gøre rede for deres håndtering af persondata, og at der leves op til forordningens bestemmelser.
Der er nærmere redegjort herfor i nedenstående beskrivelse:
Privatlivspolitik for idrætsforeninger 31.05.2018