Bliv medlem

Medlemskabet af BMI Løb & Motion dækker voksne og hjemmeboende børn fra samme husstand.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Anne Grethe Birk (motionannegb@gmail.com). Mailen skal indeholde:

  • Navn og fødselsdato på de personer, der ønskes tilknyttet medlemsskabet
  • Adresse (vej, nummer, postnummer, by)
  • email for kontaktperson
  • telefonnummer for kontaktperson

Din tilmelding vil blive behandlet af klubbens kasserer Anne Grethe, der vil fremsende en mail med betalingsvejledning.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anne Grethe Birk.

Det helårlige kontingent (januar til december) for hele husstanden er på 450 kr. pr. år og trækkes automatisk via PBS i januar måned, hvis man er tilmeldt ordningen. Medlemmer, der ikke ønsker at tilslutte sig PBS-opkrævning, kan betale pr. giro eller overføre beløbet til klubbens konto i Danske Bank 1551 3663 071 947. Beløbet er da 525 kr.