Vision

Foreningens formål er ved idræt og derved beslægtede aktiviteter, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel .

Med mottoet: ”Kom og vær med” vil vi gerne invitere alle med ind i idrætslivet omkring Beder og Malling herunder flere voksne og seniorer.

BMI´s visioner for Voksen- og Senioridrætten er, at det enkelte medlem har mulighed for at kunne opretholde og forbedre sin sundhedstilstand på nogle af de mange aktiviteter vi udbyder i de enkelte afdelinger. Det drejer sig om at styrke forudsætningerne for et sundt og et aktivt liv og samtidig skabe rammerne for at nye sociale fællesskaber kan opstå omkring klubbens mange aktiviteter og arrangementer i Egelund. På den måde kan vi styrke både den fysiske og mentale sundhed hos vores eksisterende og kommende medlemmer.

 

Af konkrete visioner vil vi gerne arbejde for at;

  • Rekruttere flere inaktive, motionsuvante og ”foreningsløse” voksne og seniorer
  • Invitere flere voksne og seniorer ind i fællesskabet omkring Egelund og Cafe Klubånd
  • Motivere flere voksne og seniorer til at være frivillige i foreningslivet
  • Have fokus på den gode velkomst
  • Etablere et samarbejde og en øget brobygning med Aarhus Kommune og andre samarbejdspartnere
  • BMI bliver en lettere vej til et mere aktivt og sundt liv for voksne og seniorer i og omkring Beder Malling.